Sheng Zhen forme



Sheng Zhen Meditation ima kar lepo število form, ki si sledijo po stopnjah:
I. osnovna stopnja:
1. Awakening the soul ... Prebujanje duše
2. Gathering Qi ... Zbiranje Qi-ja
3. Zhongtian movement ... Zhongtian gib
(Zhong tian = all one's life; whole life; entirely life = celostno življenje; življenje kot celota)
II. splošna stopnja - stoječa:
Return to the Spring ... Vrnitev pomladi 
III. začetna stopnja:
Heaven Nature - stoječa forma, ki je nastala po navdihu vrednot Kuan Yin

Heaven Earth  - sedeča forma, ki je nastala po navdihu vrednot Kuan Yin
IV. nadaljevalne in napredne stopnje:
Heart Mind as One - stoječa forma, ki je nastala po navdihu vrednot Jezusa
Heart Spirit as One - sedeča forma, ki je nastala po navdihu vrednot Jezusa
Releasing the Heart - stoječa forma, ki je nastala po navdihu vrednot Mohammeda
Listening to the Heart - sedeča forma, ki je nastala po navdihu vrednot Mohammeda
Origin of the Heart - stoječa forma, ki je nastala po navdihu vrednot Hanumana
V. sedeče meditacije:
Union of Three Hearts - Zhongtian Yi Qi
Nine Turns - Jiu Zhuan Zhen Dan
VI. posebne oblike: 
Sheng Zhen Healing v treh zaporednih delih:
Sheng Zhen Healing I; Sheng Zhen Healing II; Sheng Zhen Healing III
Taiji Shen Gong